Free songs

default-logo

Kontoret

Hasseris Advokatfirma er et mindre advokatkontor, hvor klienten er i centrum. Som indehaver lægger jeg stor vægt på at, at der er god tid til at møde dig, komme hele vejen rundt om sagen og bruge den fornødne tid til at løse opgaven på en ordentlig måde - uden at salæret af den grund eksploderer.


Med en baggrund fra blandt andet Domstolsstyrelsen, Indenrigsministeriet, Østre Landsret, A. P. Møller, Udlændingestyrelsen, filmbranchen samt Københavns Universitet har jeg en solid erfaring, som jeg stiller til rådighed i en række juridiske sammenhænge. Jeg er beskikket som et af Advokatrådets medlemmer af Flygtningenævnet, og en del af min tid bruger jeg på socialt, retligt arbejde i foreningen Exit på Vesterbro.


Henrik Hasseris Olesen
Advokat

Kompetencer

Kontoret arbejder blandt andet med straffesager, prøveløsladelse, familiesager, forvaltningsretlige sager, udlændingesager og ophavsret. Endvidere laver vi testamenter og ægtepagter. Nedenfor kan du læse mere om disse sagsområder.


Læs mere

Nyhedsbreve

Her kan du løbende læse nyhedsbreve om juridiske emner, som af den ene eller anden grund er af almen interesse. Nyhedsbrevene kan vedrøre konkrete sager, principielle problemstillinger eller nyheder på rettens område.


Læs mere